miljöansvar

Vårt Miljöansvar

Enligt förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden vara anslutna och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Lastbryggan AB är naturligtvis anslutna och tar vårt miljöansvar.

Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet mellan producenterna och kommunerna. Sedan dess har svenskarna samlat in nära en miljon ton elavfall.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att miljöpolitiska beslut genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. Deras vision är en bra livsmiljö för människan och annat levande, nu och för kommande generationer.

EE-och Batteriregistret som är en del av Naturvårdsverket är till för oss som tillverkar, importerar och säljer elektriska och elektroniska produkter eller batterier i Sverige. Vi skall som producent anmäla vårt företag och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Som importör måste vi vara anslutna till Naturvårdsverket / EE-registret.
Allmänt om återvinning
Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter infördes i augusti 2005 genom det s k WEEE direktivet. Producentansvaret innebär att Lastbryggan som importör har ansvar för de produkter som satts på den svenska marknaden.

Ett av kraven som ställs i lagstiftningen är att det finns ett fungerande insamlingssystem, det hjälper El-Kretsen oss med.

Systemet är enkelt för hushållen, som lämnar sina elprodukter på samma ställe som de lämnar annat avfall. Det är även praktiskt för producenterna, som genom El-Kretsen får tillgång till ett nationellt och väletablerat system. Elretur är det enda heltäckande, nationella systemet i Sverige.
El-Kretsen
El-Kretsen är ett icke vinstdrivande servicebolag som ägs av 20 bransch-föreningar. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa producenterna att uppfylla producentansvaret för elektronik och batterier.

Knappt 1300 företag är anslutna inom elektronik och 500 anslutna batteri-producenter. El-Kretsen har ett tätt samarbete med kommunerna sedan 2001.

El-Kretsens verksamhet är att organisera och administrera insamling och återvinning av elprodukter och batterier samt rapportera resultaten till deras kunder samt till berörda myndigheter. De arbetar ständigt med att söka den miljömässigt och ekonomiskt bästa behandlingen av den uttjänta elektronik som de samlar in.
Rapportering av produkter
Som importör är vi skyldiga att rapportera följande till Naturvårdsverket. Sålda mängder, insamlade mängder, behandlade och återvunna mängder.

Vi är skyldiga att årligen rapportera till Naturvårdsverket: Sålda mängder, insamlade mängder, behandlade och återvunna mängder, fullgörandet av förordningen.

Vi låter El-Kretsen rapportera fullgörandet, insamlade och behandlade mängder samt deklarerad försäljning i Sverige till Naturvårdsverket.

Istället för att El-Kretsen sammanställer och skickar ut informationen om insamlade och behandlade mängder till oss som kund så rapporteras den informationen direkt till Naturvårdsverket av El-Kretsen.
Finansiell garanti
Det finns i ovan lagstiftning ett allmänt råd kopplat där det ställs krav på att företag som säljer hushållsprodukter ställer en finansiell garanti.

Med hushållsprodukter menas produkter som kan förväntas uppkomma i hushållsavfallet. Sexleksaker ingår i kategorin hushållsprodukter och därför är vi tvungna att ha denna finansiella garanti.

Lastbryggan är anslutna till en kollektiv garanti-lösning hos El-Kretsen som uppfyller ställda krav. Genom detta avtal förbinder sig Lastbryggan att till El-Kretsen betala en årsavgift för den Finansiella garantin med det belopp som El-Kretsens styrelse fastställer från år till år.
Återvinning av sexleksaker
Generellt sett är en sexleksak som behöver ström, från vägguttag eller batterier, en elektronisk produkt som du skall återvinna rätt. Det är ditt ansvar att slänga dina gamla elektriska sexleksaker där din kommun sagt att du ska göra det.

En del produkter (t. ex flera produkter från LELO) har inbyggda batterier. Lämna då in hela produkten till återvinningen för el-avfall.

Är du osäker eller tycker att det är pinsamt att lämna in en uttjänt sexleksak så kan vi ta hand om det åt dig på ett korrekt sätt. Du kan alltid lämna in dessa till oss på lagret i Skara eller skicka oss dem så garanterar vi att de återvinns på ett korrekt sätt.

El-Kretsen ordnar så att den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och fraktas till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar.
LASTBRYGGAN ERBJUDER DIG
leverans
FRI FRAKT 1000:-
1-2 dagars leverans
diskret
100% DISKRET
Avsändare: M.Karlsson
mångfald
5000+ OLIKA
Leksaker & Filmer
klarnaaaa certifieradtrygg ehandel postnordswish
KONTAKT
Lastbryggan AB
Org nr 556654-1958
Box 355
532 24 Skara
info@lastbryggan.se 0511-189 00 (08-14)
Fakturafrågor Klarna
08-120 120 10
facebook instagram youtube