iNTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftspolicy / Integritetspolicy

Din personliga integritet är väldigt viktig för oss på Lastbryggan.se. Vi registrerar dina uppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Lastbryggan.se behandlar dessa i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-lag om dataskydd och integritet som började gälla den 25 maj 2018. Kortfattat så gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU, och samma regler gäller inom hela EU.

Ansvarig:

Lastbryggan AB
Box 355
532 24 Skara
Org.nr 556654-1958

Kunduppgifter som lagras:

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
IP-adress

Kunduppgifter

Du som kund har rätt att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, klicka på länken för att läsa om dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du som kund har rätt att få en kopia på dina uppgifter samt information om hur länge dina uppgifter kommer att sparas.

Du har även rätt att få information om hur dina uppgifter använts och vem/vilka som tagit del av dem. Är dina kunduppgifter felaktiga kan du vända dig till oss för att få dem ändrade. Du har rätt att begära dina uppgifter raderade om dem inte längre behövs för det ändamål dem samlats in för, om du motsätter eller återkallar samtycket.

Rätt till invändningar
Du som kund har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandling i sådana fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska vi som personuppgiftsansvariga informera dig som registrerad om detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal. Detta gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Registrerade kunder

Funktionen att registrera dig som kund är stängd. Du som sedan tidigare redan har ett kundkonto hos oss kan dock se och själv ändra dina kunduppgifter när som helst genom att logga in på ditt kundkonto. För att begära ditt kundkonto eller dina kunduppgifter som registrerad kund borttagna är du välkommen att kontakta oss på info@lastbryggan.se, eller via telefon på 0511-18900 (08-14).

Dina uppgifter lagras även

När du fyllt i dina uppgifter i kassan, slutfört ditt köp men köpet av någon anledning avbrutits. Dessa uppgifter sparas då för att vi ska kunna maila dig och erbjuda andra betalalternativ, för att kunna slutföra din order.

Kort/Swish

Vid order mot Swish och Kort lagras din kundkorg och dina kunduppgifter som du har i "mellansteget" mellan kassan och slutförd order. Detta för att vi i efterhand ska kunna vara behjälpliga och återskapa din order, exempelvis om köpet avbrutits men betalningen ändå är gjord.

IP-nummer

Vi sparar alltid IP-nummer i samband med köp, för att vid eventuella bedrägerier vara behjälplig till såväl dig som polis med kompletterande uppgifter som kan underlätta för vidare utredning.

Lagring av besökarens beteende

Vi använder oss av externa tjänster såsom Google Analytics för att lättare kunna följa våra besökares intressen. Vi lagrar tekniska uppgifter (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Vi behandlar även information om hur du använt vår hemsida, vilka sidor som besökts, laddtider, sidor med fel - detta för att kunna göra din upplevelse på vår hemsida så positiv som möjligt.

Marknadsföring

Vi har riktad marknadsföring om du själv aktivt valt att registrerat dig för vårt nyhetsbrev. Registrering för nyhetsbrev görs på vår hemsida eller i samband med köp. Du kan när som helst säga upp prenumerationen genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i nyhetsbrevet.

Vilka kan komma att ha tillgång till dina personuppgifter?

Personalen som jobbar på Lastbryggan, detta är nödvändigt för att vi på ett smidigt sätt ska kunna sköta allt från returer till ärenden gällande kundservice, och självklart för att kunna skicka korrekt paket med rätt adresskort dig som mottagare.

Vi lämnar garanti för att våra medarbetare förstår allvaret både gällande säkerhet och sekretess när det kommer till dina personuppgifter.

Betallösningar (banker, kortinlösen och andra betaltjänsteleverantörer såsom Klarna). Vid köp mot Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter med Klarna. För din diskretion delas ingen information gällande vilka specifika produkter du köper, enbart summan/summorna på produkterna samt dina personuppgifter, detta för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja någon av deras betalmetoder. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Statliga myndigheter såsom polis, skatteverket eller andra myndigheter. Detta är vi skyldiga att göra enligt lag, exempelvis vid misstanke om brott.

Företag som ombesörjer allmänna transporter (logistikföretag och speditörer)

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter lagras på vår egen server i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål, vi sparar dem heller inte längre än att vi kan följa gällande lagkrav. Kundservice-ärenden kan sparas i upp till ett år, i vanliga fall raderas dessa dock efter avslutat ärende. Besöksdata och beteende sparas i tre år efter ditt senaste besök på vår webbplats. Orderhistorik och tillhörande information för fullföljda beställningar sparas i sju år.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår server och lagras på din dator, och som innehåller information. Lastbryggan.se använder cookies för att få analytisk information avseende hur du som besökare använder vår hemsida. Cookien används också för att exempelvis komma ihåg vilka produkter du lagt i kundvagnen, så att dessa ligger kvar vid ditt nästa besök hos oss. Lastbryggan.se sparar ingen personlig information via cookies.

LASTBRYGGAN ERBJUDER DIG
leverans
FRI FRAKT 1000:-
1-2 dagars leverans
diskret
100% DISKRET
Avsändare: M.Karlsson
mångfald
5000+ OLIKA
Leksaker & Filmer
klarnaaaa certifieradtrygg ehandel postnordswish
KONTAKT
Lastbryggan AB
Org nr 556654-1958
Box 355
532 24 Skara
info@lastbryggan.se 0511-189 00 (08-14)
Fakturafrågor Klarna
08-120 120 10
facebook instagram youtube